Порядок скорочення, призупинення або скасування сертифікації

Порядок скорочення, призупинення або скасування сертифікації

 

Якщо за результатами наглядання або іншим чином була виявлена невідповідність до сертифікаційних вимог, ООВ розглядає та приймає рішення щодо відповідних дій:

 

a) продовження дії сертифікації за умови, визначеної органом з сертифікації (наприклад, позаплановий нагляд);

б) скорочення сфери сертифікації, щоб вилучити невідповідні види продукції;

в) призупинення сертифікації на період проведення клієнтом коригувальних заходів;

г) скасування сертифікації.

 

Рішення про зупинку дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди може бути прийняте також у разі:

 - наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

 - невиконання замовником пропозицій ООВ за результатами технічного нагляду;

 - відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більше, як 6 місяців;

 - невиконання заявником умов ліцензійної угоди;

 - відмови заявника від оплати робіт з нагляду.

 

Дію сертифіката відповідності може бути відновлено за умови виконання заявником коригувальних заходів щодо усунення виявлених порушень та позитивних результатів контролю їх виконання ООВ.

 

Порядок відмови заявнику у видачі сертифіката відповідності

Оформлення відмов у видачі сертифікатів відповідності проводиться у випадках:

- комплект документів на  заявлену продукцію неповний;

- закінчений термін дії нормативної документації;

- експертиза наданих документів має негативні результати;

- відсутність виробництва заявленої на сертифікацію продукції;

- відсутність маркування;

- продукція не відповідає вимогам нормативних документів по маркуванню, пакуванню;

- термін придатності продукції закінчився;

- при негативних результатах сертифікаційних випробувань;

- у разі неможливості ідентифікувати продукцію;

- негативні результати попередньої оцінки виробництва.

 

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015