Політика у сфері якості

Основною метою функціонування Органу з оцінки відповідності ТОВ “НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” (ООВ) є задоволення потреб зацікавлених організацій у проведенні та отриманні об’єктивної, кваліфікованої і відтворюваної оцінки відповідності продукції вимогам національних і міжнародних стандартів щодо продукції для забезпечення здатності підприємств систематично виробляти продукцію, яка задовольняє вимоги споживача та застосовні регламентувальні вимоги, а також для розвитку і постійного професійного зростання та підвищення добробуту членів колективу.

 

Своїм головним завданням ООВ вважає виконання встановлених вимог до процесу оцінювання відповідності продукції згідно з вимогами технічних регламентів. При цьому особлива увага приділяється реалізації наступних принципів діяльності ООВ:

 

-     добровільність;

-     незалежність;

-     об’єктивність;

-     неупередженість і доступність;

-     професійна етика і конфіденційність;

-     компетентність.

 

Основними задачами і цілями діяльності ООВ є:

     проведення робіт з визначення відповідності продукції, процесів вимогам, встановлених нормативними документами;

 

     забезпечення впевненості в тому, що виробник здатний протягом терміну дії декларації про відповідність і сертифіката відповідності випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів, що продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник постійно вживає заходи щодо запобігання виготовлення невідповідної продукції;

 

     поліпшення якості послуг з оцінки відповідності;

 

     підвищення задоволеності замовників якістю роботи ООВ;

 

     збільшення кількості замовників;

 

     формування високого професійного іміджу ООВ.

 

Для досягнення цих цілей ООВ буде:

 

     здійснювати систематичний моніторинг і аналіз системи управління якістю ООВ з метою визначення її результативності і постійної придатності;

 

     постійно удосконалювати систему управління якістю ООВ на основі вимог стандарту ДСТУ ISO 9001, ISO/IEC 17065;

 

     постійно підвищувати рівень компетенції, відповідальності та мотивації персоналу, залучати нових високопрофесійних співробітників і виконавців;

 

     розширювати сферу акредитації ООВ на основі вивчення вимог і побажань наявних і потенційних замовників.

Розуміння і втілення Політики у сфері якості забезпечується керівництвом ООВ через організаційну структуру, розподіл відповідальності і повноважень, систему підготовки кваліфікованого персоналу, нормативну документацію з якості, технічні ресурси, контроль за виконанням робіт, забезпечення організаційно-технічного і науково-методичного рівня робіт відповідного рівню аналогічних національних і міжнародних організацій.

У реалізації Політики у сфері якості, яка є пріоритетною і першочерговою задачею, приймають участь всі співробітники ООВ.

 

 

 

 

 

 

 

             Наші контакти:

             телефон, факс: +38 (044) 580-23-25

             електронна адреса: kyivstandart@gmail.com

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015