Декларація політики щодо розгляду скарг та апеляцій

Політикою Органу з оцінки відповідності ТОВ “НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” (ООВ) щодо розгляду скарг та апеляцій є прагнення поліпшування якості надання послуг за рахунок орієнтації на результативне та ефективне застосування процесу розгляду скарг і апеляцій.

Високий рівень та якість надання послуг, постійне їх покращення, об’єктивність розгляду скарг та апеляцій ООВ розглядає як запоруку успіху й необхідну умову для зміцнення економічного положення і подальшого розвитку організації.

 

Основні цілі ООВ в сфері розгляду скарг та апеляцій:

     постійне поліпшування якості надання послуг з оцінки відповідності;

     заохочення зворотного зв’язку із замовником;

     визначення потреб та очікувань замовників.

 

Основними принципами Політики ООВ щодо розгляду скарг та апеляцій є:

     відкритість, неупередженість та конфіденційність;

     доступність, повнота, справедливість, об’єктивність та уважливість;

     професіоналізм та компетентність персоналу ООВ;

     процесний підхід до процедури розгляду скарг та апеляцій;

     логічність та прозорість прийнятих рішень щодо поданих скарг та апеляцій;

     оперативність реагування персоналу ООВ на скарги та апеляції;

     постійне поліпшування результативності та ефективності процесу розгляду скарг та апеляцій;

     безперервний моніторинг;

     відповідальність працівників ООВ, залучених до процесу розглядання скарг та апеляцій.

 

Реалізація Політики ООВ щодо розгляду скарг та апеляцій здійснюється шляхом:

     ефективного оцінювання  та ретельного розглядання кожної скарги та апеляції;

     негайного ознайомлення скаржників із рішеннями або діями, прийнятими після розгляду скарги та апеляції;

     впровадження прийнятих рішень в процес надання послуг з метою попередження їх повторного виникнення;

     проведення аудитів для оцінювання дієвості розглядання скарг та апеляцій;

     безперервного самоконтролю та самоаналізу персоналу ООВ на всіх рівнях.

 

Окрім забезпечування конфіденційності скаржника, процес розглядання скарг забезпечує конфіденційність у разі подання скарги на персонал.

Відомості щодо таких скарг знають тільки ті, кого вони безпосередньо стосуються. Конфіденційність не використовується як виправдання, щоб уникнути розглядання скарги.

Забезпечується, щоб ті, хто відповідає за моніторинг дієвості процесу розглядання скарг та звітування про неї, а також за вживання коригувальних дій, були компетентні для виконання цього функційного обов’язку.

 

Керівництво ООВ є гарантом реалізації прийнятої Політики щодо розгляду скарг та апеляцій і зобов’язується здійснювати необхідне організаційне, науково-методичне та ресурсне забезпечення щодо реалізації даної Політики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

(Порядок розгляду апеляцій, скарг та спірних питань)

             Наші контакти:

             телефон, факс: +38 (044) 580-23-25

             електронна адреса: kyivstandart@gmail.com

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015