Декларація відповідності

Декларація відповідності - документ, в якому виробник або уповноважена ним особа засвідчує, що продукція, яка ними поставляється, відповідає вимогам нормативних документів, що входять в доказову базу технічного регламенту.

 

Декларація відповідності реєструється акредитованим органом оцінки відповідності відповідно коду ДКПП/ТН ЗЕД, присвоєному даній продукції.

 

Декларація відповідності - письмова заява виробника про те, що виконання певних вимог, що стосуються об'єкта оцінки відповідності, було доведено.

 

Декларування відповідності - оцінка відповідності, яка проводиться першою стороною, особою, що надає об'єкт оцінки відповідності.

 

Документ про відповідність - декларація (у тому числі декларація про відповідність), протокол, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності чи перевірки типу) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання певних вимог, що стосуються об'єкта оцінки відповідності.

 

Акредитований орган з оцінки відповідності, де реєструється декларація відповідності, присвоює реєстраційний номер декларації, який містить код органу та порядковий номер самої декларації відповідності. Декларація відповідності має юридичну силу і діє на всій території України.

 

Тільки резидент України може декларувати відповідність продукції вимогам технічних регламентів.

 

У разі якщо виробником є нерезидент України, її інтереси на території України може представляти тільки резидент України на підставі договору та оформленої довіреності (у встановленому порядку) на оцінку відповідності.

 

Закон України "Про захист прав споживачів", ст.14, цитата "Продукція, на яку актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки для життя, здоров'я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища" і передбачено нанесення національного знака відповідності, повинна пройти встановлену процедуру оцінки відповідності.

 

Виробник має право маркувати продукцію національним знаком відповідності за наявності декларації про відповідність та/або сертифіката відповідності/сертифіката перевірки типу, виданих згідно із законодавством.

 

Реалізація продукції (у тому числі імпортних товарів) без маркування національним знаком відповідності та/або без сертифіката відповідності/сертифіката перевірки типу чи декларації про відповідність забороняється.

 

Підставою для митного оформлення імпорту таких товарів на територію України є наявність передбачених законодавством документів, що засвідчують факт проходження ними процедури оцінки відповідності.

 

Перелік документів необхідних для реєстрації декларації відповідності:

 

     Контракт

     Інвойс

     Товаро-транспортна документація (CMR, коносамент, авіа накладна, ж/д накладна)

     Технічний опис продукції

     Сертифікат відповідності/типу

     Документи (сертифікати походження, протоколи випробувань)

     Наша довідка: Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів України.

 

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015