Оцінка відповідності

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проводиться в законодавчо-регульованій сфері на підставі Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

 

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, постійно скорочується, проте на продукцію, що вилучається з Переліку вводяться в дію технічні регламенти.

 

У відповідності до вимог Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", держава покладає на виробника всю відповідальність за якість та безпечність продукції, що ним виготовляється. Під час декларування відповідності виробник під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.

 

У зв’язку з цим ОС "НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" проводить процедури оцінки відповідності продукції технічним регламентам та реєстрації декларацій на товари, що виготовляються та завозяться на митну територію України.

 

Реєстрація декларації про відповідність

 

Декларація про відповідність необхідна для ввезення, митного очищення і реалізації:

     промислового обладнання

     медичної техніки

     засобів зв'язку

     дитячих товарів

     та ін.

 

Декларування відповідності за вимогами технічних регламентів в Україні

 

Технічний регламент в Україні є аналогом Європейської директиви в ЄС.

 

Технічний регламент - закон України  або  нормативно-правовий акт,  прийнятий  Кабінетом  Міністрів  України,  у якому визначено  характеристики продукції або пов'язані з нею  процеси  чи  способи виробництва,  а  також  вимоги  до  послуг,  включаючи  відповідні положення,  дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги   до   термінології,  позначок,  пакування,  маркування  чи етикетування,  які застосовуються до певної продукції,  процесу чи способу виробництва.

 

Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

Реєстр технічних регламентів:

 

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015